Arkivbildare: KRIGSMANS SKYLDIGHETER

Grunduppgifter

KRIGSMANS SKYLDIGHETER
350
18-- - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 350 KRIGSMANS SKYLDIGHETER Rubricerade samling överlämnades till stadsarkivet såsom gåva av fru Dagny Björklund, Skrågatan 25, Västerås, den 13 februari 1968. "Krigsmans skyldigheter, belyste med exempel ur krigshistorien, till ledning vid stammens och beväringens rekrytdaning" gillades och fastställdes för användning vid kungl. Västmanlands Reglemente av överste T. Reuterskiöld den 12 mars 1894. Detta ex. därav är en vacker handskrift, möjligen utförd av donators fader, fanjunkarern Carl Axel Lindholm. Västerås i stadsarkivet den 10 juli 1968. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar