Arkivbildare: KYRKBACKSBEREDNINGENS ARKIV

Grunduppgifter

KYRKBACKSBEREDNINGENS ARKIV
360
1966 - 1971
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 360 KYRKBACKSBEREDNINGEN Kyrkbacksberedningen var en arbetsgrupp som i oktober 1966 samlades kring drätselkammarens ordförande kommunalrådet Gustaf Olsson för samordning av ärenden rörande Kyrkbackens restaurering i enlighet med 1964 års stadsplan för detta område. I beredningen var, utom kommunstyrelsen, representerade stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och kulturnämnden. Regelmässigt kallades också till dess sammanträden direktören Börje Backman i det kommunala Byggnads AB Mimer som hårt engagerat sig i restaureringsprojektet, ofta ävenledes gatuchefen och chefen för byggnadstekniska byrån. Ordförande var Gustaf Olsson, efter hans avgång Erik Svensson, föredragande planarkitekten Carl Lignell, sekreterare undertecknad. Sedan beredningen praktiskt taget slutbehandlat Kyrkbacken och alltmer börjat syssla med andra byggnadsminnen, ombildades den i augusti 1971 till Byggnadsvårdsberedningen. Västerås i stadsarkivet den 6 september 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar