Arkivbildare: LYCKSTAARKIVET

Grunduppgifter

LYCKSTAARKIVET
380
16-- - 19--
Lycksta
  • 198000010 Romfartuna kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 380 LYCKSTAARKIVET Vid 1600-talets mitt ägdes halva Lycksta skattehemman av "then fromme och gudhfruchtige man" Erik Jönsson. Han ärvdes vid jorden av den inflytelserike och stridbare sonen häradsdomaren Jöns Ersson (död 1709). Tillsammans med ägaren till andra hälften av hemmanet, Anders Andersson, tvistade denne länge men ej helt framgångsrikt med Listberga by om rågången mellan Lycksta och Litsberga. Jöns Ersson hade tre barn, en son, Erik, och två döttrar. Den äldsta av dessa, Brita, hade tvenne söner, Johan och Elias. Johan Wessling, tullnär vid Äs, var den ende av Jöns Erssons arvingar som hade lyckan med sig. Han fick bevittna, hur mödernehemmanet under morbrodern gradvis föröddes, ingrep, fick processer på halsen men räddade större delen av gården. Han förvärvade ock den andra skattehemmanshäften i Lycksta, vilken frångått Anders Anderssons arvingar för gäld, och omsider, i början på 1740-talet, kunde hans son, bokhållaren Anders Westling, avrunda ägoinnehavet genom att köpa ut Erik Jönssons söner ur deras fäderne. Emellertid förblev Lycksta icke släktgård; framstående Västeråsborgare slogo sig ner på det staden relativt närbelägna hemmanet. Handelsmannen Johan Trummel inträdde som dess ägare 1745, och några år senare finna vi här den kände topografen, salpetersjuderidirektören Olof Grau. Han är självfallet den mest namnkunnige av gårdens ägare. Lycksta fick under 1700-talet rangbebyggelse och blev en fin gård. Detta förmärkes i ägarlängden. Häri inträder med överstelöjtnanten Adolph Gyllengahm den högre militären och, år 1790, med lagmannen J.W. Almgren den högre ämbetsmannakåren. Almgren förvärvar 1797 jämväl Lycksta frälsehemman, ½ mantal, tidigare under lång tid ägt av Sparwenfeldtarna på Åbylund, bland dem den riksbekante övercermonimästaren J. G. Sparfwenfeldt. Med i köpet följer, som nedan framgår, bl.a. detta arkivs äldsta handlingar. Lycksta stannar relativt länge i Almgrenska släkten, men mot 1820-talets slut måste det ur konkursbo, landssekreteraren C.W. Almgrens, räddas av grosshandlaren J.G. Almgren. Han samlar den sönderfallande egendomen och lägger därtill, år 1834, 1 mantal Litsberga, varmed följer ett ej obetydligt bestånd av ägohandlingar, visande den gårdens vandring ur hand i hand genom täta försäljningar. Efter J.G. Almgrens död förvärvas hela gårdskomplexet år 1849 av kaptenen Bengt Gartz. Efter den gartzska eran följer i ägarlängden, dock efter någon avsöndring, godsägaren Ernfrid Johansson, och han följes i sin tur år 1913 av Carl Grevesmühl. Hans son godsägare Carl-Henrik Grewesmühl, den nuvarande ägaren av Lycksta, lät i samband med 1961 års arkivinventering i Västmanlands län tillfälligt deponera arkivet i Västerås stadsarkiv för ordnande och förtecknande. - I buntar. Västerås i stadsarkivet den 20 juni 1962. Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar