Arkivbildare: VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV
383
1900 - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 383 VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENING Rubricerade förening konstituerades den 1 december 1900 med lärjungarna i Nedre sjunde latinklassen som kärna. Till ordförande valdes Carl Johan Lundin, senare bekant som Arosbroder och postmästare i Stockholm. Andra drivande krafter var Edvard Linders och Per Reinhold Tersmeden. Givetvis var andan inom föreningen från början starkt fosterländsk. Efter de nämnda namnen noteras under följande år Ivar Malmer, John Kajerdt, Carl Gustaf Palm, bröderna Wersäll, Birger Personne, Gunnar Tideström m.fl. Under andra världskriget blommade givetvis föreningen upp, och skolans tidigt vunna rangställning i skytte kunde med glans hävdas inom kretsen för svenska läroverk. Lektor Hans Kristoferson var ledaren. Även under 50-talet var verksamheten inom föreningen, omhuldad av adjunkten Börje Ellström, tidvis livlig. Medlemstalet kulminerade 1910 med siffran 212. Västerås i stadsarkivet den 22 april 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar