Arkivbildare: SKERIKE KOMMUNARKIV

Grunduppgifter

SKERIKE KOMMUNARKIV
515
1862 - 1951
Skerike
  • 198000008 Skerike kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 515 SKERIKE KOMMUNARKIV Medan alla tidigare inkorporeringar med Västerås stad betingats av lokala överväganden orsakade av stadens expansion ut över sina gränser betingades inkorporeringen av Skerike med ingången av år 1952 av den stora komunindelningsreformen som då trädde i kraft. S:t Ilian, Lundby, och Badelunda hade vid inkorporeringstillfället redan varit starkt urbaniserade, men så var ingalunda förhållandet med Skerike. Skerike var under hela den 90-åriga kommunala eran 1862-1951 en lantbrukskommun, dominerad av självägande bönder med lantbruk av svensk genomsnittsstandard. I kommunens styrelse hade de hjälp av lärarna vid kyrkskolan. De dominerande namnen i kommunens annaler äro skolläraren och organisten P.E Tibblin ordförande i kommunalstämma och kommunanämnd från 1870 alltintill sin avflyttning 1903 samt hemmansägaren August Eriksson i Kävsta, ordförande för stämman 1916-1951 och i nämnden 1916-1923. De sista i raden av nämndordförande voro hemmansägarna C. O Björklund i Finnsta (1924-1935) och Arvid Andersson i Johannesbo (1936-1944) samt folkskolläraren Carl Johan Hedblom (1945-1951). Utvecklingen under de nio årtiondens förlöpte lugnt utan språngvisa förändringar. Västerås i stadsarkivet den 26 november 1963 Sven Olsson

Placering

102

Länkar

Det finns inga länkar