Arkivbildare: STADSARKIVARIE SVEN OLSSONS ARKIV

Grunduppgifter

STADSARKIVARIE SVEN OLSSONS ARKIV
535
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 535 STADSARKIVARIE SVEN OLSSONS ARKIV Sven W Olsson var smedson, född i Hjortsberga, Kronobergs län, 1914. Efter student- och magisterexamen i Lund 1936 respektive 1941 gick han vidare inom forskningen och avlade slutligen sin doktorsexamen 1953. Doktorsavhandlingen hade titeln Olof Hermelin. En karolinsk kulturpersonlighet och statsman. 1945 hade Sven Olsson anställning som tjänsteman på Riksarkivet. 1955 kom han så till Västerås stad som stadsarkivarie. Som stadsarkivarie i Västerås grundade han Västerås Folkrörelsearkiv, som idag ingår i Arkiv Västmanland, en länstäckande organisation med syfte att bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv. Sven Olsson var också en av initiativtagarna och administrativ ledare för projektet Arkivinventering i Västmanland som pågick 1958-1962. Sven Olsson hann också bli kulturchef i Västerås innan han i början av 1970-talet tackade ja till ett erbjudande om anställning som stadsarkivarie vid Stockholms stadsarkiv. Under tiden som stadsarkivarie i Stockholm startade Sven Olsson bland annat Operation Stockholms idrottsminnen och Demografisk databas. Han var också pådrivande bakom bildandet av Föreningen Stockholms företagsminnen, där han vid starten 1973 var ordförande i interimstyrelsen och sedan bland annat verksam i föreningens arbetsutskott.1979 drog han sig tillbaka från befattningen stom stadsarkivarie i Stockholm och flyttade tillbaka till Västerås. Sven Olssons publicerade verk innefattar bland annat Järnbruksförbundet 06-56 (1958), Västerås stads tekniska verk 36-61 (1961), Parlamentet i Aros (1962), Linnea o Livia (1963) och Burskap och makt. Västerås politiska historia 1613-1862 (1988, del 4 i serien Västerås genom tiderna). Sven Olssons arkiv omfattar ca 3 hyllmeter handlingar. Det huvudsakliga innehållet utgörs av manuskript med tillhörande handlingar, excerpter, uppsatshandlingar, korrespondens, pressklipp och tjänstehandlingar. Västerås 2013-02-27 Annika Olsson

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar