Arkivbildare: MÄLARDALENS REKTORSFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

MÄLARDALENS REKTORSFÖRENINGS ARKIV
392
1925 - 1957
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 392 MÄLARDALENS REKTORSFÖRENING På initiativ av rektor Josef Lind vid Karolinska läroverket i Örebro bildades den 15 februari 1925 Mälardalens rektorsförening, en sammanslutning för rektorerna vid de allmänna läroverken i Södermanland, Närke och Västmanland. Föreningen förpuppades efter 30-årig verksamhet år 1957. Det beslöts i samband därmed, att dess handlingar skulle förvaras hos rektor Olof Stenström i Västerås. De ha av honom deponerats i Västerås stadsarkiv. Föreningen sammanträdde i februari varje år, varvid ledamöterna stodo för värdskapet efter en bestämd turnus. Läroverken berörande frågor diskuterades, erfarenheter utbyttes, skrivelser i gemensamma angelägenheter uppsattes, man umgicks och åt gott. Protokollen bereda en synnerligen stimulerande läsning. Föreningens historia har skrivits av rektor Albert Falk. - Arkivet i buntar.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar