Arkivbildare: NORRBO HÄRADSALLMÄNNING/ ALLMÄNNINGSSTYRELSES ARKIV

Grunduppgifter

NORRBO HÄRADSALLMÄNNING/ ALLMÄNNINGSSTYRELSES ARKIV
399
18-- - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 399 NORRBO HÄRADSALLMÄNNING/ ALLMÄNNINGSSTYRELSES ARKIV Våra allmänningsstyrelser äro en produkt av den begynnande mer rationella skogsekonomiseringen under 1800-talets mittskede. Snevringe och Tuhundra häraders allmänningsstyrelser bildades i 1840-talets början, och rubricerade styrelse är blott obetydligt yngre. Det är m.a.o. en föreningsbildning av respektabel ålder. I styrelsen har presiderat män med grundmurat anseende i bygden. Må här blott nämnas de två senast avgående ordförandena, häradsdomare C.R. Ljungström i Handberga och godsägare Johan Jansson i Lista. Enligt gällande reglemente, fastställt av Kungl. Maj:t 4/12 1953, skall styrelsen ha sitt säte i Västerås.Dock blev äldre delen av dess arkiv år 1949 från C.R. Ljungströms sterbhus överlämnat till Skultuna kommuns arkiv. Nedan redovisade handlingar ha av föreståndaren för Västerås stads lantbruk förvaltare Lars Jansson deponerats i stadsarkivet. - Depositionen i Skultuna kommunarkiv överlämnades efter kommunsammanslagningen 1967. Västerås i Stadsarkivet den 15 november 1965 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

83

Länkar

Det finns inga länkar