Arkivbildare: NYMANS ADVOKATBYRÅS ARKIV

Grunduppgifter

NYMANS ADVOKATBYRÅS ARKIV
407
1924 - 1970
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 407 NYMANS ADVOKATBYRÅ J. Ruben Nyman föddes i Västerås den 7 juli 1886. Hans fader var urmakaren Adolf Nyman, f. 1853, hans moder Alma Nyberg, f. 1861 i Bånkgården vid nedre Kungsgatan, härstädes. Efter att ha prövat skilda yrken och även, grundligt nog, det akademiska livet i Uppsala avlade han där juris kandidat examen. År 1918 kunde han så omsider påbörja sin advokatbana. Det skedde hos auditören Teodor Boethius på Västmanlands Juridiska Byrå. Fem år senare öppnade han eget i Svenska Handelsbankens hus vid Stora Gatan. Nymans Advokatbyrå växte snabbt i omfång och anseende. Under decennier var den den mest anlitade i Västerås. J. Ruben Nyman var en man med många strängar på sin båge. Han var i sin krafts dagar en av stadens främsta politiker, och han framträdde på framskjutna förtroendeposter de liberala idéerna. Han intog under många långa år en ledande ställning inom stadens konstliv. Vid domstolarna betraktades han som en prydnad och ett föredöme för sin kår. Hans kundkrets var vid. Sina flesta klienter hade han förstås i Västerås, men även ute i länet, ja, långt utanför dess gränser var han känd och välkänd. Från bl.a. Hallstahammar, Norberg och Kolbäck hämtade han mängder av uppdrag. Ej blott på domstolsjuridikens område utan även på affärsjuridikens spelade han en betydande roll. Bland de företag som anlitade honom märks ASEA, Hakonbolaget och Byggnads AB Anders Diös. Åren 1932-67 var han VD i Mälardalens Köpmannaförening. J. Ruben Nyman hade bland andra utmärkta egenskaper jämväl den att kunna finna goda medarbetare. Bland dessa märks Gösta Kalén, hans högra hand under decennier, Sven-Petter Troili och Anders Morén, de båda sistnämnda senare välbeställda advokater med egen byrå i staden. År 1970 nedlade J. Ruben Nyman sin advokatrörelse, obenägen att flytta från det rivningshotade bankhuset och trött av år. Sitt aktarkiv, ca. 16.000 nummer över närmare 50 hyllmeter, överlämnade han till Västerås stadsarkiv. Undertecknad har med hänsynstagande till lokalhistoriska, person- och företagshistoriska samt rättshistoriska aspekter genomgått och kraftigt gallrat materialet intill preskriptionsgränsen. Den nedan redovisade gallringsresten bedömes innehålla handlingar av stort intresse för forskningen. Naturligtvis belyses däri ej minst arten och halten av J. Ruben Nymans egen verksamhet i rättskipningens tjänst. Första akten bär numret 500. Västerås i stadsarkivet den 24 januari 1971 Sven Olsson

Placering

142

Länkar

Det finns inga länkar