Arkivbildare: Styrelsen för proAros: Omvårdnadsjournaler (HSL)

Grunduppgifter

Styrelsen för proAros: Omvårdnadsjournaler (HSL)
Fr o m 2016-01-01 Västerås stad Vård och Omsorg
53
1993 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 53 STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMVÅRDNADSJOURNALER Omvårdnadsjournaler upprättas över personer som under kortare eller längre tid, vistas på vårdhem och sjukhem för boende och omvårdnad. Journalerna innehåller dokumentation över den vård och behandling som vårdtagaren/patienten fått under sin tid vid det aktuella sjukhemmet. Omvårdnadsjournalen följer patienten. Om en patient vårdats på flera sjuk-/vårdhem, framgår detta av journalens baksida. Där antecknas tid och namn på vårdhemmet. Avställda journaler från hela Västerås stad samlas i ett journalarkiv på Gryta sjukhem, område P5, där de samsorteras efter personnummer. För journalerna tillämpliga sekretessregler är sekretesslagen kap 7:1 och 7:4. Privata entreprenörer Inom Västerås kommun finns det även privata utförare av äldre- och handikappomsorg. Avställda journaler från sjuk- och vårdhem som drivs av privata entrprenörer, skickas även dessa till Gryta sjukhem. Journalerna sorteras där ihop med från de kommunala institutionerna. För att få fram uppgifter om vilka privata resp kommunala utförare av äldre- och handikappomsorg som finns inom Västerås stad så hänvisas till beställarnämnden - Äldre- och handikappnämnden (t.ex. årsberättelser).

Placering

4076

Länkar

Det finns inga länkar