Arkivbildare: ORGANISATIONSNÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

ORGANISATIONSNÄMNDENS ARKIV
411
19-- - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 411 ORGANISATIONSNÄMNDEN Den 27 april 1953 ingav Karl Engdahl till stadsfullmäktige en motion om inrättande av en organisationsnämnd. En kommitté för utredning av frågan tillsattes. Den 28 maj 1954 hade fullmäktige att fatta ståndpunkt till en skrivelse från kommitterade. Däri föreslogs att en arbetsstudieavdelning under drätselkammaren t v skulle inrättas. Den direkta kontakten mellan kammaren och avdelningen skulle handhavas av en särskild delegation, vari även lönenämnden skulle vara representerad. Förslaget antogs av fullmäktige. Som chef för avdelningen anställdes senare på året Elve Sveland. Den nämnda delegationen kom att benämnas "organisationskommittén", medan arbetsstudieavdelningen tog namnet "organisationsavdelningen". Med år 1962 permanentades detta system. Organisationskommittén blev "Västerås drätselkammares organisationsnämnd".

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar