Arkivbildare: PARKSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

PARKSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
413
1918 - 1956
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
Planteringsnämnden i Västerås konstituerades den 1 oktober 1918 efter beslut av stadsfullmäktige den 29 aug. s.å. Dess främste tjänsteman blev stadsträdgårdsmästaren, som tidigare lytt under Trädplanteringssällskapet. Den 1 januari 1945 förändrades myndighetens namn till parkstyrelsen. Denna upphörde med år 1956 och dess verksamhet övertogs av Park- och idrottsstyrelsen. Västerås i stadsarkivet den 10 juli 1964. Torbjörn Norman

Placering

59

Länkar

Det finns inga länkar