Arkivbildare: PENSIONÄRSHEMSSTYRELSENS ARKIV K 76

Grunduppgifter

PENSIONÄRSHEMSSTYRELSENS ARKIV K 76
420
1941 - 1964
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 420 PENSIONÄRSHEMSSTYRELSEN Efter motion av Ejnar Keijser och Agnes Söderquist den 28 februari 1929 beslöt Västerås stadsfullmäktige den 22 december 1930 att uppföra ett första pensionärshem i staden å tomten kv. Bertil nr 14. Senare på 30-talet uppfördes ytterligare två pensionärshem i Västerås, nu på Sandgärdet. Dessa hem sorterade omedelbart under fattigvårdsstyrelsen. De fungerade såsom något slag av ålderdomshem av första klassen. Detta fann Ejnar Keijser vara en icke önskvärd begränsning. Han ville, att även åldringar med egen ekonomi skulle kunna vinna en fristad i pensionärshemmen. En KF om statsbidrag till sådana hem underhjälpte hans tanke, och den 29 augusti 1940 motionerade han om ändrade grunder för bostadstilldelningen i Västerås stads pensionärshem. En kommitté tillsattes att behandla motionen. Enligt dess förslag lösbröts pensionärshemmen genom ett stadsfullmäktiges beslut den 30 januari 1941 från fattigvårdsstyrelsen. En särskild pensionärshemsstyrelse bildades. Ejnar Keijser blev dess förste ordförande. Vice ordförande blev Gösta Sjöberg. Keijser följdes med 1953 års ingång av Helga Hall, Sjöberg av Thjelvar Hedberg, denne i sin tur med år 1956 av Ralf Thorburn. Den 20 december 1962 beslöt stadsfullmäktige att fr.o.m. 1964 inrätta en hemvårdsnämnd i staden. Pensionärshemsstyrelsen upplöstes. Dess funktioner uppehölls under år 1963 tillfälligt av socialnämnden. Västerås i stadsarkivet den 15 september 1969 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar