Arkivbildare: KAFFEAKTIEBOLAGET PYRAMIDEN

Grunduppgifter

KAFFEAKTIEBOLAGET PYRAMIDEN
Manne Tössbergs Eftr (föregångare) Skånska Kaffe AB (köper upp företaget 1967)
426
1916 - 1967
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 426 KAFFEAKTIEBOLAGET PYRAMIDEN Köpman Erik Andersson förvärvade i början av seklet grosshandelsfirman Manne Tössbergs Eftr. vid Hamngatan i Västerås. 1915 förlovade sig Erik Anderssons dotter med Gunnar Bolander som samtidigt började arbeta i firman. Gunnar Bolander var son till domkyrkoorganisten och musikläraren Carl-Johan Bolander. År 1916 reste han till Tyskland för att praktisera på en bank. Samtidig bildades kafferosteriet Pyramiden, som namngavs av Hakon Swenson, ledande man i grosshandeln. Anledningen till att man kallade företaget Pyramiden var att det då största kaffebolaget hette Triangeln. Man antog, att man genom att ge det nybildade företaget ett liknande namn kunde dra ytta av nämnda företags framgångar. Manne Tössbergs Eftr. såldes till "De förenade köpmän" i Stockholm. 1918 bildar Hakon Swenson emellertid ett eget företag, som kom att kallas Hakonbolaget. Året efter bildas Pyramidens kaffeaktiebolag, vid ungefär samma tid Rudhe & Co. Det sistnämnda blir det tredje företaget med ursprung i Manne Tössbergs Eftr. Den drivande kraften i Kaffebolaget Pyramiden var från början Gunnar Bolander, VD 1919-1959, en man av stort anseende i staden, estet, diktare, kulturvän i största allmänhet. Gunnar Bolander efterträddes av sonen Carl-Johan VD 1960-1966. Den 1 januari 1967 övergick företaget i Skånska Kaffe AB:s ägo. Nedan redovisade handlingar har av Carl-Johan Bolander såsom gåva överlämnats till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 27 maj 1968 Björn Waldemarsson

Placering

128

Länkar

Det finns inga länkar