Arkivbildare: RANDERSUTSTÄLLNINGENS ARKIV K 114

Grunduppgifter

RANDERSUTSTÄLLNINGENS ARKIV K 114
427
1947 - 1947
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 427 RANDERSUTSTÄLLNINGEN I maj 1947 vände sig bestyrelsen för "Frilördagsfestligheterna i Randers" till Västerås stad med en begäran, att den svenska vänorten skulle låta sig representeras genom en utställning i Randers i september s.å., benämnd " Västerås presenterar sig ". Drätselkammaren ställde sig välvillig, och under samverkan med stadens industrier och organisationer sammanbragtes av intendent Sven Drakenberg ett representativt bildmaterial, vilket, uppfordrat på papp, tillsammans med valda arbeten av 10 västeråskonstnärer småningom blev den önskade utställningen. Denna väckte stor uppmärksamhet i Randers. Bevarade delar av det nu relativt illa medfarna bildmaterialet redovisas nedan. Arkivet i buntar. Västerås i stadsarkivet den 17 november 1959. Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar