Arkivbildare: INBYGGDA REALSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

INBYGGDA REALSKOLANS I VÄSTERÅS ARKIV
428
1954 - 1961
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
Inbyggda realskolan var en övergångsform för högstadieundervisningen i Västerås mellan folkskolan och grundskolan. Den inrättades enligt departementsbeslut hösten 1954 och avvecklades åren 1958-1961 parallellt med grundskolans införande. Studieledare var under större delen av tiden rektor Lisa Björklund.

Placering

31

Länkar

Det finns inga länkar