Arkivbildare: STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET ARKIV

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET ARKIV
T.o.m. 1981 styrelsen för renhållningsverk och lantegendomar. Fr.o.m. 1/6 2007 Tekniska nämnden
429
1982 - 2007
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 429 STYRELSEN FÖR RENHÅLLNINGSVERKET Renhållningsstyrelsen ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt den renhållningslagstiftning som finns i Miljöbalken. Renhållningsstyrelsens arbete styrs av den lokala renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Där framgår bl a att hushållsavfall och därmed jämförbart avfall ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggningar. Avfallshanteringen ska uppfylla allmänna miljö- och hälsoskyddskrav och bedrivas så att ökad återvinning stimuleras. Renhållningsverket sköter insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial från hushåll. Man arbetar också med sortering och återvinning, utvecklar nya insamlingssystem samt informerar allmänheten om miljö- och avfallsfrågor. Arkivbildare före 1982 se Styrelsen för renhållningsverk och lantegendomar. Arkivbildare efter 31/5 2007 är Tekniska nämnden. Från 1/6 2007 byter renhållningsverket namn till Avfall och återvinning. Enheten ingår i den nya förvaltningen Tekniska nämndens stab i Västerås stad och svarar för beställning och planering av renhållningstjänster.Teknik- och idrottsförvaltningen/Tekniska produktionsstyrelsens enhet Renhållning sköter sophämtningen. Västerås 2007 10 08/MS

Placering

396

Länkar

Det finns inga länkar