Arkivbildare: ÖVERFÖRMYNDAREN I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

ÖVERFÖRMYNDAREN I VÄSTERÅS ARKIV
Överförmyndarnämnden
151
1924 -
Västerås
  • - - ---
Den 1 januari 1925 trädde lagen om förmynderskap i kraft (SFS 320/24). I Västerås valdes överförmyndare den 30 oktober 1924. Ämbetets förste innehavare blev f. postmästaren Viktor Ohlson. Efter honom har följt f. bankdirektören R. Beijnoff, ombudsmannen B.W. Alwestrand, kontorschefen Ejnar Keijser och ombudsmannen Martin Holmberg, nu senast Valter Lundkvist. Som överförmyndarens föregångare kan betraktas tidigare av stadsfullmäktige valda gode män för tillsyn över förmynderskap.

Placering

536

Länkar

Det finns inga länkar