Arkivbildare: REUTERSBERGS GÅRDS ARKIV

Grunduppgifter

REUTERSBERGS GÅRDS ARKIV
Munkeboda
430
16-- - 19--
Reutersberg
  • 198401002 Säterbo församling
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 430 REUTERSBERGS GÅRDS ARKIV Reutersberg är en gammal sätesgård med anor från 1600-talet belägen vid Arbogaån i nuvarande Kungsörs kommun. Till gården har också hört ett tegelbruk. Gården tillhörde fransiskanerklostret i Arboga och hade då namnet Munkeboda. I samband med reformationen drogs gården in till kronan, men utbyttes till fritt frälse år 1637 av hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus af Edeby till Frössåker. Gården gjordes till säteri och gavs nament Reutersberg av kammarherren Gustaf Reuter af Skälboö som troligtvis ärvt den av sin far översten Lydert Reuter. Därefter gick egendomen i arv till Gustaf Reuters son översten Gustaf Reuter. Av dennes arvingar förvärvades reutersberg sedan av ryttarmästaren Jacob Dackwardt-Lilljeström som innehade säteriet till sin död 1759. På 1820-talet ägdes gården av en herr Michaelsson, för att 1836 förvärvas av Alex Piper som förmyndare till Sophie Piper på Engsö. När Sophie Piper 1855 gifte sig med Charles Emil Piper på Löfstads säteri i Östergötland (till vilken Sophie var kusindotter) övergick Reutersberg i hans ägo. 1903 såldes Reutersberg av Charles Emil Pipers arvingar. Handlingar från Reutersbergs säteri finns även i Löfstads säteris arkiv, förvarat vid Vadstena Landsarkiv.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar