Arkivbildare: FOLKE SCHIÖTTS BILDSAMLING

Grunduppgifter

FOLKE SCHIÖTTS BILDSAMLING
450
1900 - 1984
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 450 FOLKE SHIÖTTS BILDSAMLING Folke Schiött framstår som den mest bildmedvetne av Västerås stads förvaltningschefer hittills. Som gatuchef har han sett sin stad med fackmannens öga. Han har under vandringar i tjänsten fångat motiv med gatuteknisk anknytning. Han har även fotograferat i syfte att bevara minnet av det flyende gamla liksom ock av glädje vid det bestående sköna. Han har rest och låtit kameran magasinera intrycken. Han har samlat bilder av kolleger och anställda. Varmt engagerad och även praktiskt verksam för Västerås stads bildarkiv, har han såsom gåva överlämnat nedan redovisade samling till Västerås stadsarkiv. I samlingen ingår även några äldre bilder. Västerås i stadsarkivet den 21 november 1968 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar