Arkivbildare: SEMESTERUNGDOMENS ARKIV

Grunduppgifter

SEMESTERUNGDOMENS ARKIV
451
1918 - 1923
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 451 SEMESTERUNGDOMENS ARKIV Senhösten 1917 kom pastor Josef Svensonne till Västerås. Han var helt ung, född 1890, en man med ett glödande sinne. Med förkärlek vände han sig till ungdomen. I början av år 1918 bildade han Semesterpojkarnas klubb i Västerås, ungefär samtidigt en klubb för flickor. Ungdomen samlades kring honom. I början av år 1920 sammanslogs klubbarna. Rörelsen spred sig. En av de mest aktiva unga var den senare inom nykterhetsrörelsen verksamme Harry Liljenmalm, en annan Elsa Beskow, båda engagerade på ledande styrelseposter. En understödsförening bildades. Sitt semesterparadis hade man på Aggarön. Man anordnade fester och utfärder, idrottade och gymnastiserade, samlade pengar till verksamheten, utgav tillfälligt även en tidning. Svensonnes för tidiga död den 9 september 1920 var ett svårt slag för rörelsen. Men den fortsatte även något in på året 1923. Nedan redovisade handlingar har överlämnats till stadsarkivet av fröken Elsa Beskow och fru Elsa Eklund. Västerås i stadsarkivet den 11 juli 1968 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar