Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING (SKOLVERKSAMHETER)

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING (SKOLVERKSAMHETER)
Fr o m 2011-08-01 ändrades namnet från Lärande och Utbildning till Västerås stads skolverksamheter
888
2006 - 2012
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 888 STYRELSEN FÖR PROAROS: LÄRANDE OCH UTBILDNING För organisationsschema 2006, se bifogad fil under fliken grunduppgifter. Under Lärande och Utbildning / Skolgemensamt stöd finns bl a Centrum för tvåspråkighet och Mälarstrandsskolan samt Mälarstrandsgymnasiet. --------------------------------------------- Mälarstrandsskolan startade hösten 2006 som ett projekt. Tanken var att göra en skola som i sin vardag skulle förena teori och praktik för att göra skolan mer begriplig. I mars 2001 började de första eleverna. År 2003 blev Mälarstrandsskolan en permanent verksamhet. Det finns plats för ca femtio ungdomar i årskurs åtta och nio. Från början låg skolan i gamla Ångkraftsverksområdet. Hösten 2010 flyttade Mälarstrandsskolan till Lövhagsskolans gamla lokaler på Råby. Hösten 2006 startades Mälarstrandsgymnasiet med två inriktningar inom gymnasieskolans individuella program. Den ena inritkningen var ett treårigt Yrkes-IV där eleven matchades mot en bransch och fick hjälp till utbildning inom ett område. Den andra inriktningen ver ett Start-IV där elever gavs möjlighet att under ett år läsa upp sina betyg med målet att komma in på ett nationellt program. Det som började som Start-IV heter nu Introduktionsprogrammet och är det program som Mälarstrandsgymnasiet idag erbjuder. Introduktionsprogrammet är ett ettårigt plugga-på-år som ger eleven möjlighet att hitta nya spår till både skola och arbetsliv. Uder detta år får eleven möljighet att läsa upp sina betyg. Ovanstående uppgifter är hämtade från Mälarstrandsskolans hemsida 2011-05-13. / Camilla Hjelm ----------------------------------------------- Fr o m 2011-08-01 kallas området Västerås stads skolverksamheter. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

83

Länkar

Det finns inga länkar