Arkivbildare: KOLBÄCKS KOMMUNARKIV: RYTTERNE FÖRSAMLING

Grunduppgifter

KOLBÄCKS KOMMUNARKIV: RYTTERNE FÖRSAMLING
512
1951 - 1970
Rytterne
  • 196100005 Kolbäcks kommun 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 512 KOLBÄCKS KOMMUNARKIV: RYTTERNE FÖRSAMLING Den 1 januari 1952 bildades Kolbäcks storkommun genom en sammanslagning av Rytterne, Säby och Kolbäcks församlingar. Detta skedde till följd av den "Lag rörande ny indelning av riket i borgerliga kommuner" som utfärdats den 21 juni 1946. Kommunens verksamhet pågick fram till 1960-talet, då man på nytt började diskutera en ny kommunindelning. Enligt Kungl Maj:ts kungörelse av den 21 maj 1964 fastställdes en plan för länets indelning i borgerliga primärkommuner. Kolbäcks kommun samt Hallstahammars köping skulle enligt beslutet bilda ett kommunblock. Avsikten med sammanslagningen var att kommunblocket sedemera skulle bilda en kommun. I samband med sammanslagningen diskuterades möjligheterna till en överflyttning av Rytterne församling från Kolbäcks kommun till Västerås kommun. Det slutliga avgörandet i den frågan kom med Kungl Maj:ts beslut 29 april 1970. Beslutet innebar att hela Rytterne församling sammanlades med Västerås jämte Löpdals- och Timmelstaområdena i Säby församling. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 1971. Kolbäcks Kommunarkiv förvaras (1985) i Hallstahammars kommuns arkiv. Vissa handlingar som enbart rör Rytterne församling har överförts till Västerås stadsarkiv och bildar Kolbäcks kommunarkiv: Rytterne församling. I Västerås stadsarkiv förvaras även Rytterne kommunarkiv. Litteratur: Hedberg, Tjelvar Kommunbildningar inom Västeråsbygden - stad, socknar, härader. Västerås kulturnämnds skriftserie nr 4, Västerås 1976.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar