Arkivbildare: SKULTUNA STORKOMMUN

Grunduppgifter

SKULTUNA STORKOMMUN
529
1952 - 1967
Skultuna
  • 198000012 Skultuna kommun 1863-1966
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 529 SKULTUNA STORKOMMUN När Skultuna storkommuns historia begynte, nyåret 1952, var Skultuna samhälle ännu väsentligen en bruksort av den traditionella typen. Lejonparten av bebyggelsen tillhörde bruket, d v s AB Sv Metallverken. Tom vattenförsörjningen var ordnad i brukets regi. Emellertid hade vid denna tid när Skultuna, Harakers och Romfartuna socknar förenade sig, uvertyren till en ny era spelats upp. Arkitekten Lennart Tham hade efter tävlan presenterat planer för kommunalt centrum och nya bostadsområden, ett kommunalt bostadsbolag hade bildats, och en byggnadsingenjör hade anställts av kommunen. Ett rätt intensivt kommunalt bostadsbyggande inleddes nu. Vattenledningarna i samhället övertogs 1955 av kommunen. Flera betydande kommunala anläggningar utfördes. År 1956 invigdes brandstation, 1957 den stora, moderna Persboskolan, 1959 Ansta vattenverk, 1964 höggradigt reningsverk. Kommunen investeringar koncentrerades i högsta grad till centralorten. Dock skall noteras, att Romfartuna kyrkskola 1963 kunde återinvigas efter en grundlig restaurering, varefter den även fungerat som hembygdsgård. Bland storkommunens förtroendemän märks Karl Hofvander, kommunalnämndens ordförande tom 1954, hans efterträdare som sådan Nils Glantzberg, överlärare Hugo Ekblad, kommunalfullmäktiges ordförande tom 1956 Bengt Anderssson. År 1962 framlades efter statlig utredning förslag till länets indelning i kommunblock. Skultuna skulle enligt förslaget sammanslås med Västerås, Dingtuna, Tillberga och Kungsåra. Behovet av en vidare regional samhällsplanering var motivet till denna plan. Den accepterades samt fastställdes av KM:t i februari 1964. Samarbetet begynte, och med år 1967 skedde formlig sammanläggning av de fem kommunerna. Skultuna storkommuns historia var till ända. Dess 15-åriga tillvaro utgör en intensiv utvecklingsperiod. Kommunbildningen av år 1952 hade i stort sett bevisat sitt berättigande, låt vara att romfartunaborna knappast hann riktigt anpassa sig i de nya sambandet. Västerås i stadsarkivet den 14 juni 1967 Sven Olsson stadsarkivarie Särskilda samlingar: 1 Skultuna hemvärn 2 SKultuna fastighets AB 3 Skutuna vägförening 4 Skultuna barnkoloni förening 5 Skultuna ungdomsråd 6 Skultuna lokalförening mot tuberkolos

Placering

699

Länkar

Det finns inga länkar