Arkivbildare: UNGDOMSSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

UNGDOMSSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV
647
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 647 UNGDOMSSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV Den 28 oktober 1943 väckte drätselkammarens ordförande Fritz Eklund i stadsfullmäktige en motion om utredning angående ungdomsvårdande åtgärder i staden. En kommittée tillsattes med Eklund som ordförande, och på dess bedrivande började ungdomsgårdar inrättas i staden. Deras förvaltning uppdrogs i juni 1946 av fullmäktige åt en ungdomsvårdsstyrelse, den nuvarande ungdomsstyrelsen. Den är en ungdom bland stadens myndigheter - men en ungdom med god aptit och tillväxt. För år 1947 belöpte dess utgiftsstat till 37.150 kronor. För i år är den uppe i 1.365.000. Som dess ordförande ha fungerat Gösta Sjöberg 1946-50, Axel Edström 1951-61 och fr o m 1962 Karl-Olov Johansson. Den 1/1 1971 uppgick Ungdomsstyrelsen i Park- & fritidsförvaltningen.

Placering

60

Länkar

Det finns inga länkar