Arkivbildare: CANCERINSAMLINGENS I VÄSTMANLANDS ARKIV

Grunduppgifter

CANCERINSAMLINGENS I VÄSTMANLANDS ARKIV
75
1965 - 196?
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 75 CANCERINSAMLINGEN I VÄSTMANLANDS ARKIV På initiativ av Riksföreningen mot cancer startades, efter förarbeten 1965, nyåret 1966 riksinsamlingen mot cancer. En centralkommitté bildades med LO-chefen Arne Geijer som ordförande.Under densamma arbetade läns- och lokalkommittéer. Länskommittén för Västmanland hade som ordförande landshövding Gustav Cedervall, som sekreterareintendent Gunnar Ekberg, trimmad för dylika uppgifter sedan 40-talets hjälpaktioner.Resultatet av insamlingen blev utomordentligt gott, ej minst i U-län. Nedan redovisade handlingar har av intendent Ekberg överlämnats till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 29 september 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar