Arkivbildare: SKULTUNA STORKOMMUN:SÄRSKILDA SAMLINGAR 2) SKULTUNA FASTIGHETS AB: ARKIV

Grunduppgifter

SKULTUNA STORKOMMUN:SÄRSKILDA SAMLINGAR 2) SKULTUNA FASTIGHETS AB: ARKIV
531
Skultuna
  • 198000012 Skultuna kommun 1863-1966
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 531 SKULTUNA FASTIGHETS AB Under slutet av 1940-talet genomfördes på riksnivå en översyn av bostadspolitiken. Genom riksdagsbeslut 1946 ålades kommunerna huvudansvaret för bostadsförsörjningen och skulle fungera som förmedlare av statliga lån och bostadsbidrag. Det allmännyttiga bostadsföretaget Skultuna Fastighets AB, i vilket samtliga aktier ägdes av Skultuna kommun, bildades 1952. Bolaget uppförde och förvaltade förutom flerfamiljshus med lägenheter även butikslokaler, provisoriska skollokaler samt lokaler som inhyste barnavårdscentral och bibliotek. Man hade även rollen som byggherre vid bland annat uppförandet fem egnahemsvillor (Kvarnbackaområdet) för vilka kommunen beviljade statliga egnahemslån. I och med kommunsammanslagningen 1967 då Skultuna kommun uppgick i storkommunen Västerås inkorporerades Skultuna Fastighets AB av Västerås stad. Redan innan sammanslagningen hade dock Västerås kommunala bostadsföretag Byggnads AB Mimer f r om 1/7 1966 övertagit förvaltningen av de fastigheter som ägdes av Skultuna Fastighets AB. Till en början drevs bolagen som två fristående företag, men för att underlätta förvaltningen och skapa en effektivare organisation förvärvade Mimer 1968 dels Skultuna Fastighets AB:s samtliga fastigheter och dels hela Västerås stads aktieinnehav. En fusion ägde senare rum mellan Byggnads AB Mimer och Skultuna Fastighets AB.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar