Arkivbildare: STADSFULLMÄKTIGES VALBEREDNINGS ARKIV

Grunduppgifter

STADSFULLMÄKTIGES VALBEREDNINGS ARKIV
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNINGS ARKIV (fr o m 1971)
669
Västerås
  • - - ---
Kommunfullmäktiges valberedning nominerar kandidater till stadens styrelser och nämnder. Kandidaterna kan sedan väljas till sina uppdrag av kommunfullmäktige, vars ledamöter är de enda inom kommunen som väljs in direkt av kommunens invånare. Valberedningens föregångare är Stadsfullmäktiges beredningsutskott som under åren 1888-1956 förberedde val men även sysslade med andra ärenden. 1/1 1957 ersattes utskottet med Stadsfullmäktiges valberedning som övertog valärendena (jml Stadsfullmäktiges beslut 20/12 1956). Stadsfullmäktige ändrade namn till kommunfullmäktige 1971, varpå även valberedningen bytte namn till Kommunfullmäktiges valberedning. Märk att valberedningens arkivalier är samlade i ett arkiv trots namnbytet, medan Stadsfullmäktige och Kommunfullmäktige har sina egna arkiv. Se även Stadsfullmäktiges i Västerås beredningsutskotts arkiv.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar