Arkivbildare: SIGNE WENLUNDS SAMLING

Grunduppgifter

SIGNE WENLUNDS SAMLING
559
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 559 SIGNE WENLUNDS SAMLING Kronofogden i Västerås fögderi Johan Albert Lindgren och hans hustru Ulrika Charlotta Öhrn hade tre döttrar, Mathilda Charlotta, Amalia Catharina och Emma Elisabeth. Mathilda Charlotta var gift med organisten och poststationsföreståndaren Johan Åkerlund i Östervåla, offer för mördares hand. Hon avled 1904 barnlös, liksom fyra år tidigare den ogifta Emma Elisabeth. Den enda av systrarna som efterlämnade arvinge var Mathilda Charlotta. Hon hade i sitt äktenskap med den intill 80-talet i södra Hälsingland bl a som skollärare verksamme S.A. Hvenlund dottern Signe Mathilda. Hon ärvde dem alla. Hennes fader var dock ekonomiskt föga lyckosam. Han blev år 1882 försatt i konkurs, flyttade sedan söderut till hustruns födelsetrakt och arrenderade det av svägerskan Emma Elisabeth ärvda Äspenbo i Östervåla. Efter anförvanternas död var Signe Hvenlund bosatt först i Svedvi, senare i Irsta. Där ha nedan redovisade papper tillvaratagits av herr K.A. Pettersson, Tubgatan 4, Västerås, vilken överlämnat dem till stadsarkivet såsom gåva. Västerås i stadsarkivet den 23 mars 1962 Sven Olsson

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar