Arkivbildare: EMIL WILLEBRANDS SAMLING

Grunduppgifter

EMIL WILLEBRANDS SAMLING
561
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 561 EMIL WILLEBRANDS SAMLING Johan Emil Willebrand föddes i Garpenberg den 11 februari 1886. Han tillbringade sin barn- och ungdom i Avesta, där han tog sitt första arbete i järnverket 1899. Den 1 januari 1901 började han föra dagbok. Därmed fortsatte han med ojämförlig trohet intill den 26 augusti 1967, då han avflyttade från sin lägenhet Emausgatan 47 i Västerås till pensionärshem i Tillberga. Hans anteckningar omspänner ett märkligt liv. Emil Willebrand kom tidigt in i arbetarrörelsen, ivrigt verksam för jämlikhet och fred. Den 30 september 1905 begav han sig till Stockholm. Där ingick han i NOV, lyssnade till August Palm, Hjalmar Branting och Hinke Berggren, deltog i protestmöten och demonstrationer. Han exercerade 1907-1908. Mellan mötena gick han till sjöss. Åren 1908-1910 tillbringade han i hemorten. Den 15 juni 1910 anlände han gående till Västerås. Här blev han sedan hela sitt liv verksam, merendels som byggnadsarbetare. Emil Willebrand kom ej att spela någon ledande roll i den lokala politiken eller fackföreningsrörelsen. Han var en självkritisk, lugn och sansad man med många intressen, bland dem hemmet, historien, idrotten, sjön och människorna. Han fick förtroenden, fackliga och politiska, och ståtlig som han var gick han ofta i spetsen för förstamajtågen.Under många år styrde han i Byggnadsföreningen Wiktoria. Men han var förvisso mer av iakttagare än handlingsmänniska. Och det är man tacksam för idag. Hans dagböcker innehåller väderleksobservationer för alla dagar alla år. Mängder av människor passerar revy, ävenledes mängder av händelser, lokala och mer mondiala. Och överallt märks den lågmälte antecknaren själv, vänlig och personlig. Man grips av en varm sympati och beundran för honom. Han har med sin samling skänkt Västerås stadsarkiv och den historiska forskningen en oskattbar gåva. Västerås i stadsarkivet den 7 september 1967 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

17

Länkar

Det finns inga länkar