Arkivbildare: SYSTRARNA WIDBERGS BREV TILL ANDRIETTE SCHÅLTZ

Grunduppgifter

SYSTRARNA WIDBERGS BREV TILL ANDRIETTE SCHÅLTZ
562
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 562 SYSTRARNA WIDBERGS BREV TILL ANDRIETTE SCHÅLTZ Nedan förtecknade brevsamling har efter förmedling av förre stadsarkivarien i Stockholm FD Nils Staf såsom gåva överlämnats till Västerås stadsarkiv av generalskan Anna Kring, född Wetterling. Generalskan Krings föräldrar var ingenjören Sven Axel Wetterling (1850-1920) och Ida Marie Högström (1863-1926). Breven har samlats i den sistnämndas barndomshem, Nordansjö i Torsåker, där fadern Erik Ferdinand Högström (1827-1883) var veterinär. Adressaten är modern, Andriette Maria Schåltz (1831-1906). Andriette Schåltz var dotter till landsfiskalen i Ovensjö Anders Schåltz (f i Arboga 1796) och Andriette Lovisa Pipping (f i Västerås 1792). På både mödernet och fädernet hade Andriette Schåltz talrik släkt i Västerås, och under sina flickår - hon gifte sig 1860 - vistades hon ofta här. Gärna bodde hon då, sommartid, hos provinsialläkaren doktor J.A. Widberg och hans hustru Sophie på Bärby. Widberg (f 1796) ägde i staden den vackra gården S. kv. nr 110 vid Fiskartorget. Det Widbergska huset stod i Västeråskulturens mitt. Tre döttrar ägnade sig livligt åt sällskapslivet, sången, musiken och teatern. Den äldsta, Hilma, f 1828, gifte sig 1851 med läroverksadjunkten, senare rektorn Adalrik Hwasser (f 1822), flyttade till gården W.kv. 109 och bildade stor familj. Den andra, Amanda, jämngamla med och bästavän till Andriette, var otvivelaktigt särskilt musikaliskt begåvad. Hon gifte sig år 1859 med den av stadens damer avgudade musikdirektören Johan Gustaf Nordvall (f 1824). Den unga familjen slog sig ner i Hwasserska gården. Yngsta dottern Widberg, Selma, f 1837, synes ha varit rikt intellektuellt utrustad. Hon stannade länge hemma hos föräldrarna. Mellan Andriette Schåltz och systrarna Widberg förekom under de 15 åren 1859-1865 en icke tät men levande och intressant brevväxling. Visserligen är blott den ena hälften därav bevarad, men den är värde nog. Systrarna Widbergs brev är en spegel, vari på ett förnämligt sätt reflekteras det högborgerliga livet i staden vid Västmanlands Svartå i 1850-talets mitt, sådant det tedde sig för tidens ungdom. Västerås i stadsarkivet den 6 mars 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar