Arkivbildare: VÄSTERÅS TEGEL- OCH MURBRUKSAKTIEBOLAG MED EFTERFÖLJARE ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS TEGEL- OCH MURBRUKSAKTIEBOLAG MED EFTERFÖLJARE ARKIV
Västerås Plattsättnings AB David Sjölanders Plattsättnings AB. Västerås Nya Murbruks AB Murbruksbolaget Tillberga gjuteri
546
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 546 VÄSTERÅS TEGEL- OCH MURBRUKSAKTIEBOLAG MED EFTERFÖLJARE Vid extra bolagsstämma den 18/7 1922 beslutade styrelsen enligt § 4 att aktiebolaget skulle träda i likvidation. Den 24 november 1924 sammanträdde ny styrelse och bildade Västerås Nya Murbruks AB. År 1950 hade företaget bytt namn till Västerås Plattsättnings AB och ytterligare 10 år senare 1960 hette företaget David Sjölanders Plattsättnings AB. Västerås i stadsarkivet den 26 mars 1979 Cecilia Lindén Kanslist

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar