Arkivbildare: TRAFIK AB VÄSTERÅSFJÄRDENS ARKIV

Grunduppgifter

TRAFIK AB VÄSTERÅSFJÄRDENS ARKIV
548
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 548 TRAFIK AB VÄSTERÅSFJÄRDENS ARKIV Trafik AB Västeråsfjärden bildades 1925-10-30 efter att överenskommelse träffats med AB Almö-Lindö om inköp av motorfartyget Alfa jämte bryggor och landfästen å Almö-Lindö för en köpesumma av 12 000 kronor. Ändamålet var att bedriva gods- och persontrafik på Mälaren. 1963-04-25 beslutade stadsfullmäktige att förvärva aktierna i bolaget. Se stadsfullmäktiges protokoll § 145 1963. På bolagsstämma 74-05-22 beslutades på styrelsens förslag att bolaget skulle träda i likvidation. Den 26 mars året därpå förklarades bolaget upplöst. Västerås i stadsarkivet den 16 februari 1977 Ragnar Barrefors 1:e arkivassistent Trafik AB Västeråsfjärden bildades år 1925, sedan Almö-Lindö börjat bebyggas. År 1963 överläts den gamla trotjänaren M/S Almö Lindö till Västerås stad, så även företagets verksamhet. Stadsarkivet 25 februari 1969, Dnr 22

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar