Arkivbildare: VÄSTERÅSBANANS INTRESSENTERS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅSBANANS INTRESSENTERS ARKIV
549
1870 - 1954
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 549 VÄSTERÅSBANANS INTRESSENTERS ARKIV Då SWB tillkom på 1870-talet var Västerås stad livligt engagerad. Emellertid såldes under 1910-talet huvudposten av stadens aktier. Försäljningsmedlen fonderades. På 20-talet stegrades intresset för SWB i Västerås. Staden fann sig ha skäl söka påverka järnvägens trafikföring, och då i början av år 1928 möjlighet yppade sig att förvärva aktiemajoriteten i det för ortens näringar livsviktiga företaget, slog staden till. Direktören i Asea Arthur Lindén förmedlade. Det gällde 90.000 á 95.000 aktier. Ett intressentbolag bildades med staden som huvddelägare. Av järnvägsfonden utbetalades 1 miljon kronor. Resten, ca 9 miljoner, restes av intressentbolaget genom en obligationsemission med de köpta aktierna och stadens borgen som säkerhet. Det var en utmärkt affär som så gjordes. Med 1944 års ingång övertog staden intressentbolagets hela aktieinnehav i SWB, försålde detsamma till staten och kunde redovisa en behållning uppgående till mellan 7 och 8 miljoner kronor. Som bekant fonderades dessa medel för kulturella ändamål. Intressentbolaget hade gjort sin tjänst. Ett hos Postsparbanken upptaget lån kunde dock först 10 år senare, 1954, slutligt avvecklas. Bolaget kvarstod alltså under dessa år, bl.a. med mindre anslag understödjande vänorts- och idrottsrörelserna. Beslut om likvidation fattades av 1954 års bolagsstämma. Västerås i stadsarkivet den 2 november 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar