Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, MISSBRUKSENHETEN

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GEMENSAMMA VERKSAMHETER, MISSBRUKSENHETEN
673
1998 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
År 2006 går Missbruksmottagningen över från Gemensamma verksamheter till Individ och Familj / Socialkontor Råd och Stöd. För åren 1993-1997 låg Missbruksenheten under proAros: Individ och Familj; Vårdbas Missbruk. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

31

Länkar

Det finns inga länkar