Arkivbildare: SPARRESAMLINGEN FRÅN ROSSVIK

Grunduppgifter

SPARRESAMLINGEN FRÅN ROSSVIK
550
Husby-Rekarne
  • 048418000 Husby-Rekarne församling
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 550 SPARRESAMLINGEN FRÅN ROSSVIK Rubricerade samling innehåller handlingar emanerande från Rossviks säteri i Husby Rekarne. De ha alla avsatts under den tid, under vilken ägokomplexet Rossvik innehades av Sparreätten. Efter hovmarskalken Bengt Rosenhanes död köptes Rossvik med underlydande gårdar år 1715 av den i Rosenhanska ätten ingifte generaladjutanten Pehr Sparre. Senare under 1700-talet ägdes Rossvik av riksrådet E.U. Sparre. Efter honom dels ärvdes, dels köptes godset 1777-1779 av sonen, stallmästaren friherre Jacob Nils Sparre. År 1829 utgick den Sparreska eran på Rossvik, i det arv där togs av Eleonora Juliana Sparre och hennes make majoren Jonas Gyllenberg. Från den Gyllenbergska epoken på Rossvik finns i denna samling inga handlingar. I samband med arkivinventeringen i Västmanland 1964 överlämnades samlingen, vilken råkat på drift från Rossvik, av konstnärinnan Ruth de Meyere, Stockholm, som gåva till Västerås stadsarkiv. (Dnr 43/1964. Tackbrev Dnr 166/1964) Konstnärinnan de Meyere var en av de mest uppmärksammade deltagarna i den i december 1963 avgjorda tävlingen om konstnärlig utsmyckning av stadsfullmäktiges sessionssal i Västerås. Västerås i stadsarkivet den 19 december 1964 Sven Olsson Stadsarkivarie Rossviks säteri ligger idag i Eskilstuna kommun, Södermanland /notering 20141218 Annika Olsson

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar