Arkivbildare: RÅDMAN CARL WILHELM SPÅNGBERGS ARKIV

Grunduppgifter

RÅDMAN CARL WILHELM SPÅNGBERGS ARKIV
551
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 551 RÅDMAN CARL WILHELM SPÅNGBERGS ARKIV Carl Wilhelm Spångberg (f. 3.6 1816 d. 6.7 1903) var till professionen ursprungligen kammakare. Efter sina gesällår - bl. a. i Stockholm - blev han mästare 1837 och anhöll s.å. om burskaps förvärvande i Västerås, vilket beviljades honom 29.1 1838. Spångberg förefaller ganska snart ha vunnit en aktad ställning i staden. Han blev medlem av drätselkammaren första gången 1844, förordnad till kämner 1849 och utsågs till en av stadens äldste 1850. Till rådman utnämndes han 23.5 1870. År 1846 inköpte han gården nr 40-41 i Norra kvarteret i Västerås. År 1865 lämnade Spångberg sin verksamhet som kammakare och beklädde från detta år till 1886 posten som kamrerare i Gaslysningsaktiebolaget i Västerås. Han erhöll Vasaordens riddartecken 1896. Spångberg var gift två gånger: 1) med Brita Sofia Seurling d. 1852 och 2) med första hustruns halvsyster Henriette Fredrika d. 1897. I det första äktenskapet föddes fem barn: Carl (sedemera sjökapten), Knut Valfrid (sjöman, dödförklarad 1897), Johanna Adolfina (gift Ahlbom), Sofia Wilhelmina Augusta (gift Ulmgren), Henriette Amanda; i det andra äktenskapet två döttrar Emilie Henriette (gift Walter) och Lavinia Amalia (gift Veilertz). C.W. Spångbergs arkiv avspeglar dels hans egenskap av privatman och familjefader, dels hans verksamhet som ofta anlitad förmyndare, boutredningsman och testamentsexekutor. C.W. Spångbergs papper överlämnades till stadsarkivet i juni 1959 av landskanslisten Harry Ling, som funnit dem i länsstyrelsens lokaler, dit de sannolikt kommit med lanträntmästaren Hj. Rudberg, en av boutredningsmännen efter Spångberg. Västerås i stadsarkivet den 2 juli 1959 Torbjörn Norman

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar