Arkivbildare: SÖRNACKBYBOKEN

Grunduppgifter

SÖRNACKBYBOKEN
568
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 568 SÖRNACKBYBOKEN Rubricerade bok emanerar från akademihemmanet ½ mtl Sör Nackby i Skultuna. Den upplades år 1745 av dåvarande åbon Nils Persson. Hans efterträdare Olof Andersson övertog den år 1757. Han synes ha gift sig till arrendet, så jämväl hemmansbrukaren Carl Ersson som 1774 står tecknad för gården efter Olof Anderssons änka. Carl Ersson var en skrivfärdig man. Han gjorde annotationer i boken om sådd och skörd, om skjutsning och färder, om märkligare händelser inom familjen och i orten. Han dog den 29 november 1812. Sonen och efterträdaren Carl Carlsson har gjort blott ett fåtal noteringar i boken - de sista. Densamma bevarades emellertid av honom, och han lät den gå vidare till efterträdaren Olof Eklund och hans hustru Anna Greta Persdotter (f. 1805). Efter Eklunds frånfälle på 60-talet övertog änkan arrendet. Sonen Alfred Eklund (f. 1838) tog över 1878. Han gifte sig s.å. med Lovisa Andersson f. 1852. Efter makens bortgång lämnade hon år 1891 orten, medförande tre döttrar, Agnes (f. 1879), Olga (f. 1884) och Anna (f. 1887). Med i flytten följde också den gamla anteckningsboken. Olga Eklund reste småningom utrikes, Anna till Eskilstuna, Agnes Eklund-Gustafsson stannade som sjuksköterska i Västerås. Från henne har Sörnackbyboken kommit i dottern Ebba Gustafssons händer. Hon har i sin tur skänkt den till Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 17 november 1971 Sven Olsson

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar