Arkivbildare: TORTUNAGÅRDENS ARKIV

Grunduppgifter

TORTUNAGÅRDENS ARKIV
570
Tortuna
  • 198000026 Tortuna kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 570 TORTUNAGÅRDENS ARKIV Den 21 januari 1924 förvärvade Logen Törnrosens av IOGT byggnadsförening 2600 kvm av fastigheten Lundby 1/7 i Tortuna för uppförande av ett ordenshus. Emellertid visade sig logens resurser otillräckliga. JUF trädde till. Den 26 januari 1933 bildades Tortunagårdens byggnadsförening. Den främste initiativtagaren var Ingvar Johansson. Han har också sedan genom alla år fungerat som föreningens ordförande. Med sig hade han hela bygden. Andelar tecknades, dagsverken gjordes, det byggdes. År 1935 togs anläggningen i bruk. Ritningarna hade utförts av arkitekten Olof Stylin. Biografverksamhet öppnades efter något år. En träffpunkt, kanske ej mindre viktig för orten än kyrkan, hade skapats. Hit har alla fria strävanden i bygden under gångna år centrerats. Jordbrukets lokala sammanslutningar, de ideella föreningarna, vuxenstudierna, nöjeslivet, allt har här samsats. Efter den stora kommunsammanläggningen 1966/67 övertogs gården av Västerås stad. Arkivet har av Tortuna Hembygdsförening deponerats i Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 24 juni 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar