Arkivbildare: WAHLSTAARKIVET

Grunduppgifter

WAHLSTAARKIVET
571
Köping
  • 198300005 Odensvi kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 571 WAHLSTAARKIVET Wahlsta säteris äldre historia är tack vare professor Bengt Hildebrands forskningar välkänd. Gården, 3 mtl i Odensvi, ägdes i mitten av 1400-talet av Anders Ragvaldsson Stubbe, vilken år 1465 av Karl Knutssons fiender rikligt belönades för sin unionsvänlighet. Han följdes år 1498 på Valsta av dottern Mechtild och hennes make Arbogaborgaren Peder Jonsson Knagh, dessa i sin tur av dottern Märta Pedersdotter Knagh, och mågen Peder Hansson av Forstenasläkten. Deras son Hans Persson stupade vid Axtorna 1565. Hans son Peder Hansson återigen var ståthållare på Nyslott i Finland. Från honom gick Valsta i tur till tvenne döttrar, den barnlösa Märta och Anna, gift med Erik Pedersson Ribbing (1577-1623). Efter dem följde som ägare av Wahlsta Erik Ribbings son landshövdingen Gustaf Eriksson Ribbing och sonson översten Bengt Ribbing. Av den sistnämndes son Gustaf försåldes gården till änkefru Johanna Margareta Tersmeden f. Djurclou på Kohlswa. Hon var invecklad i stora godsaffärer, ägde mycken mark kring Hedströmmen och skänkte Wahlsta till sin skicklige förvaltare löjtnant Martin Linman (död 1781) och sin med denne bortgifta dotter Margareta Charlotta Tersmeden (död 1787). Martin Linman hade två söner, Thomas Reinhold och Martin Julius, vilka tillsammans drevo och ägde Wahlsta och Öster Kohlswa. Thomas Reinhold dog 1805, efterlämnande blott en dotter, Charlotta Henrika, och Martin Julius 1832, ogift. Charlotta Henrika Linman ingick år 1811 äktenskap med Lorentz Ludvig Lorichs, son och medhjälpare till Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, brukspatron och ägare till Bernshammar, Norrhammar och norra Gisslarbo (död 1824). Lorichs bodde efter giftermålet länge på Wahlsta, vilket förklarar förekomsten av handlingar rörande Bernshammar och Norrhammar med tillhörande egendomar i denna gårds arkiv. Han var broder till den kände diplomaten och numismatikern Gustaf Daniel Lorichs och hade flera barn. Han dog 1866, änkan 1881. Äldste sonen Mårten Ludvig övertog Bernshammar, Fredrik Reinhold, småningom registrator och expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet, Wahlsta. Fredrik Reinhold Lorichs hade tre barn, Emilia Matilda, gift med kapten Henrik von Hofsten, Fredrik Daniel, gift med Anna von Hofsten, och Olga Laurentia, gift med kapten Gustaf August Tersmeden. Fredrik Daniel blev herre till Wahlsta. Han avled 1927, sex år efter makan. Anna von Hofsten var en märklig kvinna, förde tidvis dagbok, skrev dikter och prosaarbeten, av vilka hon publicerade en del under pseudonymen Vala. Hennes och hennes faster Johannas manuskript och korrespondens liksom den i boet från Valåsen i Karlskoga medförda äldre von Hofstenska släktkorrespondensen utgöra värdefulla inslag i nedan förtecknade arkiv. Av Fredrik Daniel och Anna Lorichs barn nådde fyra mogen ålder, Signe, född 1889 (och gift 1) med kaptenen Ernst Vilhelm Lind 2) med friherre Gustaf Ehrenborgh ), Gustaf född 1892, löjtnant, död 1941, Hjalmar, född 1894, major, Bengt, född 1896, kamrer, död 1952, och Carl, född 1899, major i flygvapnet, omkommen 1944. I generationen efter dessa syskon ha följt blott Carl Lorichs efterlämnade söner i hans äktenskap med grevinnan Catharina Falkenberg af Bålby, tvillingarna Bengt och Göran samt Stig och Thomas, den förstnämnde berömd fallskärmshoppare och en gång benämnd "världens bäste soldat". Wahlsta har kvarblivit i Fredrik Daniel Lorichs sterbhus ägo, och samtliga nämnda ledamöter av de både senaste generationerna av släkten ha varit arkivbildare. Den i detta hänseende främsta är emellertid friherrinnan Signe Ehrenborgh-Lorichs, eldsjäl, författarinna, konstnärinna och forskare i släktens och ortens minnen. Hon har berikat arkivet med bl a en intressant korrespondens, manuskript, memoarteckningar och ett rikhaltigt bildmaterial. Hennes samling, den Ehrenborgh-Lorichska, tävlar framgångsrikt med den von Hofstenska i värde. I den Lorichska samlingen åter utgöra ministern Gustaf Daniel Lorichs papper, hans dagboksanteckningar, hans teckningar och hans numismatica, det utan gensägelse förnämsta inslaget. Bland Fredrik Reinhold Lorichs papper märkas ett par offentliga handlingar, vilka över registratorsexpeditionen i sjöförsvarsdepartementet hamnat på Wahlsta, ett brev från John Ericsson och ett gåvobrev från drottning Joséphine. Själva gårdsarkivsamlingen är vacker men skiljer sig icke mycket från andra sådana samlingar. Dit har förts den äldsta numer i arkivet förvarade handlingen, ett brev från Karl IX till skeppsbyggare mäster Robert Engelsman i Kungsör. En gång fanns på Wahlsta en än äldre handling, ett förläningsbrev från 1460-talet, men det skänktes år 1860 av Fredrik Reinhold Lorichs till riksarkivet. Wahlstaarkivet överlämnades i samband med 1961 års arkivinventering i Västmanlands län av friherrinnan Signe Ehrenborgh-Lorichs till Västerås stadsarkiv för ordnande och förvaring. Västerås i stadsarkivet den 13 november 1961 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

45

Länkar

Det finns inga länkar