Arkivbildare: OUTOKUMPU

Grunduppgifter

OUTOKUMPU
Outokumpu copper
188
1986 - 2006
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 188 OUTOKUMPU År 1969 införlivades det Västeråsbaserade metallindustriföretaget Svenska Metallverken AB i Grängeskoncernen under namnet Gränges Essem AB. Gränges AB förvärvades i sin tur av Elektroluxkoncernen 1980 efter att Gränges AB i slutet av 70-talet överlåtit sina mellansvenska gruvor, järnverket i Oxelösund och järnvägsrörelsen till det nybildade Svenskt Stål AB (SSAB). Elektrolux styckade därefter stegvis upp företaget och sålde ut de olika delarna. Koppardelen av det gamla Gränges Essem, Gränges metallverken, avyttrades till finska konkurrenten Outokumpu Oy 1986. Kopparindustrin inom Outokumpu drevs under namnet Outokumpu copper. I den strukturering som följde ansåg man att metallverk för förädling av avancerade halvfabrikat i koppar och mässing var överrepresenterade i Norden vilket fick till följd att produktionsutrustning från Västerås flyttades bland annat till Spanien och USA. detta innebar att en stor del av verksamheten försvann från Västerås. Fack och företag drev i samverkan utbildnings- och omställningsprogram för uppsagda under några år. Det Stockholmsbaserade riskkapitalbolaget Nordic Capital köpte upp Outokumpu Copper Products 2006 varefter Luvatakoncernen bildades. Annika Olsson Februari 2013 Källa: NE, Industrihistoriska föreningen i Västerås webbplats samt Luvata AB:s webbplats.

Placering

234

Länkar

Det finns inga länkar