Arkivbildare: B.W. SCHENSTRÖMS SAMLING

Grunduppgifter

B.W. SCHENSTRÖMS SAMLING
586
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 586 B.W. SCHENSTRÖMS SAMLING Birger Wilhelm Schenström föddes den 14/8 1837 och var son till regementsskrivaren och auditören Birger August Schenström. Han blev 1855 mönsterskrivare vid Västmanlands regemente, avlade 1862 juridisk och kameralexamen, auskulterade och hade domarförordnanden i civila domstolar 1863-1867, blev vice auditör vid regementet 1864, vice häradshövding 1865 och auditör vid regementet 1867. Ombudsman vid Västmanlands Läns Brandstodsbolag var han sedan 1866, blev landstingets sekreterare 1867 och stadsfullmäktig i Västerås 1870. Såsom sådan beklädde han ordförandeposten 1888-1906. Sedan han 1896 blivit v.dir. vid Upplands Enskilda Banks kontor i Västerås, tog han 1898 avsked från auditörtjänsten. Här nedan redovisade samling har medföljt Brandstodsbolagets arkiv till stadsarkivet och tillhör huvudsakligen B.W. Schenströms och hans faders auditörsarkiv. Bland däri ingående övriga handlingar märkes en räkenskapsbok, förd av löjtnanten, sedemera översten, friherre Oscar Fleming under hans tid på Västtärna. Fleming gifte sig 1858 med B.W. Schenströms syster Augusta Charlotta Wilhelmina och dog 1884. B.W. Schenström avled 1923. Västerås i stadsarkivet den 18 oktober 1961 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar