Arkivbildare: VÄSTERÅS PARKERINGSHUS AB

Grunduppgifter

VÄSTERÅS PARKERINGSHUS AB
588
1964 -
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 588 VÄSTERÅS PARKERINGSHUS AB Västerås Parkeringshus AB bildades 1964 i syfte att uppföra och förvalta parkeringshus. Västerås stad stod som huvudsaklig A-aktieägare och bolaget uppförde parkeringshuset PUNKT i kvarteret Mats nr 5, som stod klart hösten 1968. PUNKT-huset inrymde förutom 1500 parkeringsplatser även 5 plan med lokaler för handel, service, kontor etc. Några av de tidiga hyresgästerna var restaurang Baldakinen (bytte senare namn till restaurang Elvis), AB Svensk filmindustri & co, Feminette, California AB och Elof Anderssons Pianomagasin AB. Mot Munkgatan låg för en tid Essos bensinstation, vilken senare byggdes om till butikslokaler och knöts ihop med gågatan genom rulltrappor. 1968 slöts ett förvaltningsavtal mellan Västerås Parkeringshus AB och det kommunala bostadsföretaget Byggnads AB Mimer i syfte att det förstnämnda bolaget skulle kunna utnyttja Mimers personal och erfarenheter. Mimer övertog i och med detta skötseln av bolagets löpande drift och medelsförvaltning samt förvaltning av fastigheten. Från och med 1983 togs sedan ansvaret för löpande drift och medelsförvaltning över av Västerås Revision AB. Den löpande driften av fastigheten kom sedermera genom avtal att skötas av företaget PUNKT Mångmarknad AB i Västerås.

Placering

58

Länkar

Det finns inga länkar