Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 1-2

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 1-2
6
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 6 STYRELSEN FÖR PROAROS: HAMMARBY-RÅBY, BÄCKBY-SKÄLBY; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 1-2 Områdets geografiska avgränsning: Hammarby-Råby, Bäckby-Skälby. Området förkortas PÄ1-2. Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappande och dagcentraler.Handlägger ärenden om färdtjänst. Till området hör: Servicehus: Hammarby, Bäckby. Ålderdomshem: Råby. Hemtjänsten i Hammarby-Stohagen, Råby södra, Råby norra, Bäckby, Dingtuna-Kvicksund. Sjukhem: Bäckby-Erikslund. Gruppboende: Bäckby. Området bildades 1993-01-01 och upphörde vid årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 1. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar