Arkivbildare: STADSARKIVETS MIKROFILMCENTRALS ARKIV

Grunduppgifter

STADSARKIVETS MIKROFILMCENTRALS ARKIV
593
1987 -
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 593 STADSARKIVETS MIKROFILMCENTRALS ARKIV Stadsarkivets mikrofilmcentral startade sin verksamhet under 1987 och drevs som en försöksverksamhet under 1988-1989. Verksamheten permanentades fr o m 1990-01-01. Syftet är främst att spara utrymme genom s k ersättningsfilmning, men även att skydda och rädda värdefull information, lagrad på dåligt papper. I arkivförteckningen återfinns endast dokumentation kring filmningen. Filmerna förtecknas under respektive arkivbildare. Verksamheten avvecklades successivt under 2000-talets första år.

Placering

137

Länkar

Det finns inga länkar