Arkivbildare: VÄSTERÅS BIBLIOTEKSSTYRELSES ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS BIBLIOTEKSSTYRELSES ARKIV
ABF-biblioteket, Arbetarinstitutets bibliotek (föregångare)
44
1952 - 1952
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 44 VÄSTERÅS BIBLIOTEKSSTYRELSES ARKIV Den 30 augusti 1951 beslöt stadsfullmäktige att per den 1 januari 1952 överta den av Västerås Arbetarinstitut bedrivna biblioteksverksamheten i Sundinska huset. Ledamöter i styrelsen valdes den 27 september s.å. Styrelsen konstituerade sig den den 2 januari 1952, varvid till ordförande valdes kontorschefen Einar Keijser. Emellertid fanns i det så begynnande årets riksstat anslag för inrättande av ett landsbibliotek i Västerås från den 1 juli s.å. Den nya institutionens förvaltningsformer utkristalliserades under sommaren, och den 29 september kunde stadsfullmäktige välja kommunal representation i styrelsen för stifts- och landsbiblioteket. Rubricerade helkommunala styrelse upphörde den 7 oktober 1952. Västerås den 24 november 1971 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar