Arkivbildare: ÄNGSÖUTREDNINGEN

Grunduppgifter

ÄNGSÖUTREDNINGEN
573
Ängsö
  • 198000021 Ängsö kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 573 ÄNGSÖUTREDNINGEN År 1942 tog landshövding A.B. Gärde initiativet till en utredning rörande bostadsförhållandena på Ängsö fideikommiss. Klagomål hade framkommit över bristfälliga sanitära förhållanden i arbetarbostäderna inom fideikommisset, och greve Eric Carl Piper var, gammal till år och meningar, knappast skickad att ge sig i kast med problemen. Under 40-talets lopp genomfördes, med hjälp av inteckningslån, en genomgripande sanering av godsets bostadsbestånd. Conke Jonsson slutförde vad Gärde påbörjat. De handlingar som avsatts under utredningens gång har av förste länsassessor Harry Ling överlämnats till Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 5 juli 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar