Arkivbildare: NÄS GÅRD

Grunduppgifter

NÄS GÅRD
190
1??? - 2???
  • - - ---
HISTORIK Västerås Stadsarkiv Nr 190 NÄS GÅRD Näs Gård är belägen norr om Hökåsen och väster om Tillberga i Västerås kommun. Gården ligger på en flack nordsydlig åsrygg som utgör en utlöpare till Badelundaåsen. De äldsta nuvarande gårdsbyggnaderna uppfördes troligen under slutet av 1700-talet, men som brukad gård är Näs känt från 1352 då nämndemannen Magnus i Näs omnämns i samband med ett jordskifte. Näs Gård finns upptagen i Västeråsbygden 1987, Västerås kommuns program för kulturminnesvård. Som särskilt intressanta byggnader ur kulturhistorisk synvinkel nämns gårdens mangårdsbyggnad, mejeri, arbetarbostad samt magasin. Dessa utgör exempel på en mindre herrgårdsanläggning från 1700-talet. Under 1600-talet tycks Näs mestadels ha varit i bondeägo, för att under 1700-talet och en stor del av 1800-talet främst innehas av militärer, ämbetsmän, brukspatroner och affärsmän. En utförlig beskrivning av ägoförhållandena på Näs Gård har gjorts av Kjell Nordqvist på 1950-talet (vol. F 1:3) och för närmare beskrivning av vilka personer som ägt och/eller brukat gården under historisk tid hänsvisas till denna. År 1897 köptes Näs Gård av Lars Werner Sandell och gården stannade sedan i släkten Sandells ägo fram till 1966. Gården köptes då av Västerås kommun vars intresse grundade sig i att marken ingick i en framtida tänkt expension av staden. Den tidigare ägaren Helge Sandell fortsatte dock att bruka gården genom arrendeavtal och året efter försäljningen, 1967, tog sonen Lars Sandell över avtalet. Gården höll vid denna tid nötboskap, men under 1990-talet började man istället satsa på hästverksamhet och ett ridhus byggdes. Lokaler hyrdes även ut till stall Xena som drev konsultenstött familjehem och dagverksamhet med hästinriktning för flickor 13-20 år med olika problem samt utbildning till hästskötare. I början av 2000-talet sade Västerås kommun upp arrendeavtalet med Lars Sandell då man beslutat att sälja gården. Näs Gård kom därigenom återigen i privat ägo och släkten Sandells tid som brukare av Näs Gård var slut. Västerås 2010-11-18 Annika Olsson

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar