Arkivbildare: RPO:S VÄSTERÅSAVDELNINGS ARKIV

Grunduppgifter

RPO:S VÄSTERÅSAVDELNINGS ARKIV
591
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 591 RPO:S VÄSTERÅSAVDELNINGS ARKIV Svenska Riksteatern tog form hösten 1933. En av dess första lokalavdelningar bildades i Västerås den 9 oktober s.å. Avdelningens första styrelse hade följande sammansättning: borgmästare Thorwald Bergquist ordförande, civilingenjör Helge Svensson-Smedinger vice ordförande, kamrer Mattias Pers kassör, ingenjör Albert Nilsson-Nerlén och studieledare Gustav Sund. Sedan Thorwald Bergquist lämnat staden för större uppgifter övertogs presidiet i styrelsen år 1940 av Helge Smedinger. Han i sin tur efterträddes år 1949 av Sigurd Karlsson. Helge Smedinger och Sigurd Karlsson ha framför andra satt sin prägel på avdelningen. Vid deras sida förtjänar nämnas ett par andra veteraner, studieledaren Gustav Sund och intendenten Sten Vennerholm, båda med en 20-årig verksamhet bakom sig i styrelsen. Avdelningens historia är i hög grad dess styrelses. Årsmötena ha alltid varit svagt besökta, även då medlemstalet varit högt. Bland styrelsens ordinarie uppgifter må nämnas programvalet för och finansieringen av den lokala teaterverksamheten. I denna har intendenten Arthur Hultling under de två senaste åren fört in en frisk vind. Västerås i stadsarkivet den 28 april 1965 Sven Olsson

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar