Arkivbildare: ALFRED KARLSSONS TEATERFÖRENING

Grunduppgifter

ALFRED KARLSSONS TEATERFÖRENING
626
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 626 ALFRED KARLSSONS TEATERFÖRENING Alfred Karlsson född den 6 oktober 1878. Hans far var verkmästare vid Sundinska snusfabriken. Där började även Alfred sin bana. År 1894 fick han anställning på Keisers Metallfabrik där han arbetade som Metalltryckare i 26 år. År 1921 startade han och hans fru Manufakturaffär i huset Stora gatan 82. Affären har upphört. Redan år 1890-talet samlade han en grupp av unga teateramatörer omkring sig och gav föreställningar på Västerås dåvarande teater, Arbetareföreningens lokal, Sedemera en tid "Västeråsbioj". År 1906 skrev Alfred en revy som med stor framgång uppfördes på Arbetareföreningens lokal. Detta blev upptakten till hans revyförfattande, som omspunnit inte mindre än elva revyer. De flesta spelades på Folkets parks teater, sedan staden blivit teaterlös genom biografens frammarsch. Fullt till sin rätt som revyförfattare och -spelare kom dock Alfred Karlsson först åren 1918, 1919 och 1920 då amatörsällskapet för fulla hus och stormade bifall spelades på Västerås Teater. Alfred har varit ledare för teaterföreställningarna på Vallby friluftsmuseum och därvid ytterligare befäst sitt anseende som en utmärkt regissör och en komiker av hög klass. Under perioden 1906-1914 bestod Amatörklubben av ett tiotal personer. Dominerande aktörer var förutom Alfred med fru Helga och bröderna Fredrik född 1881och Erik född 1888, Ferdinand Vahlberg, C A Lundin, Nanny Johansson-Ringström, Anna Andersson och Greta Hedvall. Ur filmjournalen årgång 1934 framgår det att Edvin Adolphsons pappa ordnade så att Edvin skulle gå i tre års lära hos ASEA i Västerås. Edvin upptäckte snart att det fanns en arbetareförening i Västerås där man spelade teater.Där blev han snart med och 1919 skulle en lokalrevy spelas Där Edvin fick sjunga en visa tillsammans med Helga Karlsson. Kan även nämnas att Olof Thunberg var med och spelade i pjäsen "Tenngjutaregården" Ett vanligt gage var 3-5 kronor per person och föreställning . Som författare för en revy är upptaget i kassabok 45 kronor. Folkets Park betalade 80 kronor per föreställning Uppgifterna tagna bl a från text ur troligtvis VLT/Gösta Lindblom 1982 Arkivet inlämnades som gåva till Västerås Stadsarkiv av Eivor Lindblom 2006 Alfred och hans bror Fredrik var Eivors morbröder

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar